برچسب های ارشیو: سلول های

آزمایشگاه ما یک بیماری ناشی از آنتی بادی نادر و مضر را به نام Pemphigus vulgaris بررسی می کند که در آن سیستم ایمنی آنتی بادی ها را در برابر دیسگلیون تولید می کند که پروتئین هایی هستند که مسئولیت نگهداری سلول های پوست را با هم دارند.