مدیریت Pemphigus Vulgaris: چالش ها و راه حل ها

مدیریت Pemphigus Vulgaris: چالش ها و راه حل ها

بیانیه مورد نیاز

پمفیگوس ولگاریس (PV) متعلق به گروهی از اختلالات دستگاه گوارش ناخوشایند اتوایمیونی است که اغلب قبل از معرفی درمان های موثر، کشنده است. در عین حال، هیچ دستورالعمل ایالات متحده در مورد تشخیص و یا مدیریت PV وجود ندارد. در صورت عدم وجود درمان، درمان ها بر کاهش شکل گیری تاول های تیز و ترویج بهبود زخم ها و فرسایش های فعلی، بدون ایجاد عوارض ناخوشایندی تمرکز می کنند. در حالیکه متخصصین پوست متخصص کلینیکهای اصلی برای تشخیص و درمان PV هستند، پزشکان دندانپزشکی به خوبی در تشخیص PV کمک می کنند، زیرا ممکن است اولین HCP باشد که ضایعات دهانی را که در PV رخ می دهد، متوجه شوند. سایر پزشکان (مانند روماتولوژیست ها) کمک می کنند تا بعضی از درمان ها را اداره کنند و به پیشگیری و درمان اثرات درمان ناگوار کمک کنند. مدیریت از کورتیکواستروئیدها به داروهای ضد قارچی استروئیدی محافظت می کند، سیکلوفسفامید، ریتوکسیماب، ایمونوگلوبولین داخل وریدی، تحرک ایمنی و پلاسمافرسز. بسیاری از پزشکان از آموزش مداوم برخوردار خواهند بود که توصیه های مبتنی بر شواهد برای مدیریت PV را شامل می شود، از جمله نحوه ادغام داده های آزمایشگاهی در حال حاضر و در حال ظهور در فرآیند تصمیم گیری.

این فعالیت آموزشی فراهم می کند تجربه یادگیری منحصر به فرد بررسی چالش ها و راه حل های در درمان / مدیریت بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس. این شامل وبینار، موارد بیمار، یک کتابخانه تصویری تعاملی و یک کتابخانه تصویر قابل دانلود می باشد.

این فعالیت توسط گروه آموزش جهانی ارائه شده است. دانشکده دندانپزشکی UNLV و Paradigm Medical Communications، LLC، شرکای آموزشی هستند.